Prawa dziecka - człowieka

kids rights

Prawa dziecka - człowieka

Są:

-uniwersalne,

- indywidualne - przysługują każdemu z osobna,

- niezbywalne - nie można z nich zrezygnować,

- nienaruszalne - ich podstawą jest godność osobowa, a nie nadane przez władzę.

Dziecko jest istotą ludzką i wymaga poszanowania dla jego toższamości, godności i prywatności.

Prawa dziecka podobnie jak prawa człowieka, przysługują każdemu dziecku i nie zależą od wykonywanych obowiązków.

 

Jeśli dziecko nie wykonało obowiązków można je ukarać, ale nie pozbawić praw.

Dziecko ma prawo: do życia i rozwoju, prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej, prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami, prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej.

 "Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się krytykować.

Jeśli dziecko żyje we wrogości, uczy się walczyć.

Jeśli dziecko żyje w śmieszności, uczy się wtydzić.

Jeśli dziecko żyje w zawstydzeniu, uczy się być winnym.

Jeśli dziecko żyje w tolerancji, uczy się cierpliwości.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty uczy się zaufania.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze pochwały uczy się doceniania.

Jeśli dziecko żyje w uczciwości, uczy się sprawiedliwości.

Jeśli dziecko żyje w bezpieczeństwie, uczy się mieć wiarę.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze doceniania uczy się lubić siebie.

Jeśli dziecko żyje w zgodzie i przyjaźni, uczy się znajdować w świecie miłości."

 

 

Odsłony: 2477