Plan Pracy

plan pracy

PLAN PRACY opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej w Przedszkolu Gminnym w Młodojewie na rok szkolny 2014/2015

 

Hasła roku:

1. Kulturalny pełen zasad moralnych przedszkolak we współczesnym świecie.

2. Zdrowy przedszkolak - zdrowy uczeń, realizacja programów prozdrowotnych.

 

"Dzieci są najlepszą częścią ludzkości."

Maria Montessori

Odsłony: 2371