Odpłatność

bilonDrodzy rodzice

 Na podstawie uchwały nr XIX/136/12 Rady Gminy Słupca z 6 czerwca 2012 roku  ustala się następującą odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu poza godzinami realizującymi podstawę programową (8,30-13,30 pobyt bezpłatny). Pozostałe godziny pobytu dziecka w przedszkolu wynoszą 1 zł  za każdą rozpoczętą godzinę (7.30- 8.30 -1zł, 13.30- 14.30 -1zł, 14.30-15.30-1zł).   Z powyższej opłaty zwolnione są dzieci 6-letnie. 

W przypadku całodniowej nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu, jeżeli NIEOBECNOŚĆ TRWA DŁUŻEJ NIŻ 5 DNI.

Stawka żywieniowa:  1 zł śniadanie, 3,5 zł obiad, 0,5zł podwieczorek.

Wpłaty RODZICE dokonują w dniach od 10 do 15 każdego miesiąca u intendentki Pani  Małgorzaty Nawrot (wejście od tylnej strony kuchni) w godzinach od 13:00 do 15:00.

Prosimy o przestrzeganie dni i godzin wpłat.

Odsłony: 3255