Zebranie z rodzicami

Drodzy  Rodzice!

 

Informujemy, iż w dniu  16.09.2021r. (czwartek)  o  godzinie  16.00  na  sali  gimnastycznej 

odbędzie  się  zebranie  z  rodziacami. 

 

Serdecznie  zapraszamy

Zaproszenie na rozpoczęcie roku przedszkolnego

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy za uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego 2021/2022,

które odbędzie się dnia 01.09.2021r. na sali gimnastycznej  o godzinie :

9:30 - dla dzieci z grupy 5 - 6 latków

10:00 - dla dzieci z grupy 3 - 4 latków

Serdecznie zapraszamy

 

Regulamin rekrutacji 2017/2018

Dokumenty

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Młodjewie na rok szkolny 2017/2018

 

WYŚWIETL/POBIERZ

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

wszawica

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu w Przedszkolu Gminnym w Młodojewie.

I. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

II. Cel procedury
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce.

III. Zakres procedury
Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

IV. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy
w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Czytaj więcej: Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

Więcej artykułów…