Pomaganie jest darem serca…

Góra grosza

Od najwcześniejszych lat zadaniem pedagogów jest wpajanie podopiecznym, że pomoc potrzebującym to cecha, która czyni człowieka szlachetnym.

Pod hasłem „każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze” – XVII edycja „Góra grosza”.

Dzieci z przedszkola Gminnego w Młodojewie wzięły udział w zbieraniu pieniędzy na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc w policzeniu groszaków Pani Agnieszce Kukulskiej oraz Pani Wiolecie Czerniejewskiej.

Plakat informacyjny


NAUCZYCIELE

Odsłony: 634